Generalforsamling Nr. Galten Forsamlingshus

Tirsdag d. 7-03-2022 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Walther Nielsen
  Kenneth Storebjerg Kalstrup
  Per H. Laursen
  Mitte Lyngsøe
  Helle Sørensen
  Suppleant: Frank Vester
 7. Valg af revisor
  På valg er: Lisbeth Balle
 8. Eventuelt