Borgermøde

Kære beboere i og omkring Nr. Galten.

🌟 Møde om indsigelser mod ideerne om solcelleanlægget med placering omkring Nr. Galten 🌟

På mandag den 26. februar kl. 19.30-21.30 er du inviteret til møde om solcelleanlægget. Mød op hvis du vil være med i en fællesindsigelse mod anlægget!
Vi har lånt Nr. Galten Forsamlingshus til mødet.

🎉 19.30:
Velkommen alle sammen!
Vi skyder aftenen i gang med en kort velkomst og en præsentation vores forslag til fælles indsigelse i høringsfasen og tilhørende underskriftindsamling.
Lad os sammen gøre en forskel!

🤔 19.50: Tid til ideer!
Er der nogle indsigelser, de fremmødte kan være fælles om? Har du en god idé, eller vil du gerne bidrage med dine tanker? Efter en kort diskussion deler vi os op i interessegrupper for at dykke ned i de forskellige ideer.

⏱  20.30: Hvad har vi på tegnebrættet?
Vi samler trådene og ser, hvilke spændende ideer og arbejdsgrupper der er dannet.

✍️ 20.45: Personlig indsigelse.
Få eventuelt hjælp og vejledning til at formulere din egn indsigelse. Din personlige indsigelse er vigtig!

🎈 21.30: Tak for i aften!
Vi runder af.
Din deltagelse i aften bringer os et skridt nærmere vores fælles mål – et levende lokalsamfund!

🙌 Kom og vær med!
Din stemme og dine ideer er vigtige for vores lokalsamfund.

Det er vigtigt at understrege at vi ikke repræsenterer Unison, Favrskov Kommune eller Nr. galten forsamlingshus/borgerforening, men blot en kreds af borgere, der ønsker solcelleanlægget kraftigt reduceret (max 50 hektar).

Mvh.
Susanne Mortensen, Sussanne Rokkjær, Per Hessellund Laursen m.fl.

Borgermøde Read More »

Generalforsamling

Indbydelse til Generalforsamling i Nr. Galten forsamlingshus.

Tirsdag d.05-03 2024 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg er :

Susanne Mortensen

Per Hermansen

Peder Sørensen (genopstiller ikke)

John Kristensen (genopstiller ikke)

Suppleant : Marie Sørensen

7. Valg af revisor

på valg er:

Torben Hansen

8. Eventuelt.

Alle er velkommen

Generalforsamling Read More »