Generalforsamling Nr. Galten Forsamlingshus

Tirsdag d. 7-03-2022 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Walther Nielsen
  Kenneth Storebjerg Kalstrup
  Per H. Laursen
  Mitte Lyngsøe
  Helle Sørensen
  Suppleant: Frank Vester
 7. Valg af revisor
  På valg er: Lisbeth Balle
 8. Eventuelt

Fællesspisning den 2. marts

Torsdag d. 2. Marts kl. 18.00 er der igen fællesspisning i Nr. Galten Forsamlingshus.

Menu:
Koteletter i fad med kartoffelbåde og rodfrugter
Dessert: Kage overraskelse.
Pris:
75.- kr. pr person
80,- kr. for 1 fl. Vin
10,- kr. for Øl eller Vand
Tilmelding senest søndag d. 26 februar 2023 til Walther Nielsen på 61 10 65 89 Ring eller SMS
Betaling ved indgangen