Generalforsamling

Indbydelse til Generalforsamling i Nr. Galten forsamlingshus.

Tirsdag d.05-03 2024 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg er :

Susanne Mortensen

Per Hermansen

Peder Sørensen (genopstiller ikke)

John Kristensen (genopstiller ikke)

Suppleant : Marie Sørensen

7. Valg af revisor

på valg er:

Torben Hansen

8. Eventuelt.

Alle er velkommen

Generalforsamling Read More »

Banko

Banko i Nr. Galten forsamlingshus tirsdag d. 7. november kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00. Vi glæder os til at se jer.

Banko Read More »